Helo, ni yw senedd ieuenctid cymru

about-hero-image.png
 
 

UN LLE. POB LLAIS

Rydym yn ffordd gwbl newydd i ti allu dweud dy ddweud ar y pethau sy’n bwysig i ti yng Nghymru.

 
 
 
 

MAE’N DECHRAU GYDA TI

Siarad am y pethau rwyt ti eu heisiau a’u hangen, codi’r materion sy’n bwysig i ti.

Defnyddia Senedd Ieuenctid Cymru fel llwyfan i godi dy lais. Ar gyfer eich dyfodol chi.

circle.png
 
 
 
Voted-by-you.png
 

AR BETH Y BYDDI’N PLEIDLEISIO

60 o bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed yw eich Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru. 

Etholwyd 40 gennych drwy bleidleisio yn ein hetholiad ym mis Tachwedd 2018. Cafodd y 20 arall eu hethol gan bobl Ifanc o sefydliadau partner. 

Drwy roi’r senedd at ei gilydd fel hyn, roeddem yn gallu sicrhau bod gennym gynrychiolaeth o grwpiau amrywiol o bobl Ifanc.

 
 
 
 

EI RHEDEG GENNYT TI

Chi fydd yn dewis pa faterion y bydd Senedd Ieuenctid Cymru yn codi ymwybyddiaeth ohonynt. Cânt eu cefnogi gan y bobl ifanc rydych wedi eu dewis i fod yn Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru. 

Bydd eich Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru yn tynnu sylw at y materion sy’n bwysig i chi ac yn eu trafod ar lefel genedlaethol. 

Cesglir barn pobl Ifanc eraill o bob cwr o’r wlad a chydweithio â’r rhai sydd â’r grym i wneud newidiadau.

Square.png
 
 
 
 
 

sUT Y BYDDWN YN GWEITHredu...

Byddwn yn treulio pob tymor dwy flynedd o'r Senedd Ieuenctid Cymru yn:

Grymuso pobl ifanc Cymru i drafod a chodi ymwybyddiaeth ohonynt a’u trafod.

Gwrando ar bobl ifanc yng Nghymru, cynrychioli dy farn a gweithredu ar y materion sy’n bwysig i ti.

Gweithio gyda pobl ifanc yng Nghymru, a rhannu beth rydym yn ei wneud am y materion a godaist.

We-work-image-holder.png
 
 
 
 

DIM OND Y DECHRAU YW HYN

Ar ôl 17 mlynedd a siarad â degau o filoedd ohonoch, rydym ni yma.

 
 
 
 
about-dates-circles.png
 

DYDDIADAU ALLWEDDOL

Cofrestru i bleidleisio:
28 Mai 2018 - 16 Tachwedd 2018.

Etholiadau:
5 Tachwedd 2018 - 25 Tachwedd 2018.

Gwenewch gais i fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru:
3 Medi 2018 - 30 Medi 2018.

Canlyniadau’r etholiad:
5 Rhagfyr 2018.

 
 
 
 

GWEITHIO GYDA CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU

Rydym yn gweithio’n uniongyrchol gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud yn siŵr bod dy lais yn cael ei glywed gan y rhai sydd â phŵer i wneud newidiadau.

Mwy am y Cynulliad Cenedlaethol

about-senedd-triangles.png