Helo, ni yw senedd ieuenctid cymru

about-header.png
 
 

UN LLE. POB LLAIS

Rydym yn ffordd gwbl newydd i ti allu dweud dy ddweud ar y pethau sy’n bwysig i ti yng Nghymru.

 
 
 
 

MAE’N DECHRAU GYDA TI

Siarad am y pethau rwyt ti eu heisiau a’u hangen, codi’r materion sy’n bwysig i ti.

Defnyddia Senedd Ieuenctid Cymru fel llwyfan i godi dy lais. Ar gyfer eich dyfodol chi.

circle.png
 
 
 
Triangle.png
 

AR BETH Y BYDDI’N PLEIDLEISIO

Bydd 60 o bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed yn dod yn Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru.

Byddi’n helpu i ethol 40 ohonynt drwy bleidleisio yn ein hetholiad ym mis Tachwedd 2018. Bydd yr 20 arall yn cael eu hethol gan sefydliadau partner.

Drwy ffurfio ein senedd gyda’n gilydd fel hyn, gallwn wneud yn siŵr y bydd gennym gynrychiolaeth o grwpiau amrywiol o bobl ifanc.

Mwy am bleidleisio

 
 
 
 

EI RHEDEG GENNYT TI

Os wyt yn byw yng Nghymru, neu’n cael dy addysg yng Nghymru, galli  gynnig dy hun i fod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru.

Fel Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, byddi’n canfod, yn dadlau ac yn codi ymwybyddiaeth o faterion sy’n bwysig i bobl ifanc ledled Cymru.

Dod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru

Square.png
 
 
 
 
 

sUT Y BYDDWN YN GWEITHredu...

Byddwn yn treulio pob tymor dwy flynedd o'r Senedd Ieuenctid Cymru yn:

Grymuso pobl ifanc Cymru i drafod a chodi ymwybyddiaeth ohonynt a’u trafod.

Gwrando ar bobl ifanc yng Nghymru, cynrychioli dy farn a gweithredu ar y materion sy’n bwysig i ti.

Gweithio gyda pobl ifanc yng Nghymru, a rhannu beth rydym yn ei wneud am y materion a godaist.

shapes-offset-1.png
 
 
 
 

DIM OND Y DECHRAU YW HYN

Ar ôl 17 mlynedd a siarad â degau o filoedd ohonoch, rydym ni yma.

 
 
 
 
about-dates-circles.png
 

DYDDIADAU ALLWEDDOL

Cofrestru i bleidleisio:
28 Mai 2018 - 16 Tachwedd 2018.

Etholiadau:
5 Tachwedd 2018 - 25 Tachwedd 2018.

Gwenewch gais i fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru:
3 Medi 2018 - 30 Medi 2018.

Canlyniadau’r etholiad:
Bydd canlyniadau’r etholiad yn cael eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr 2018.

 
 
 
 

GWEITHIO GYDA CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU

Rydym yn gweithio’n uniongyrchol gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud yn siŵr bod dy lais yn cael ei glywed gan y rhai sydd â phŵer i wneud newidiadau.

Mwy am y Cynulliad Cenedlaethol

about-senedd-triangles.png
 
 
 
 

DYMA DY LWYFAN I DDWEUD DY DDWEUD AM Y MATERION SY’N BWYSIG I TI

 
 
 
 
register-memphis-pink.png

Cofrestru i bleidleisio

Memphis-overlay-zigzag.png

CANLLAW I BLEIDLEISIO

DYMA’R WYBODAETH

Mwy