Cymryd rhan

history-header.png
 
 

Gweithredwch! 

Nid dim ond ‘gwleidyddiaeth’ yw hyn. Mae hyn yn ymwneud â’n hamgylchedd, ein hysgolion, ein hiechyd...mae’n ymwneud â phopeth sy’n bwysig.  

 
 

AROLWG O FATERION SY’N EICH POENI

Cymerwch ran yn ein harolwg a dywedwch beth yr hoffech ei drafod a gallwn ddechrau sôn am yr hyn sy’n eich poeni chi.

Dechrau’r arolwg

_0001_Group-2-copy.png

ADNODDAU 

Lawrlwythwch adnoddau i helpu i gefnogi ein gwaith ac i godi ymwybyddiaeth o hawliau pobl ifanc. 

Lawrlwytho adnoddau

facebook-event.png

CYHOEDDI ENWAU AELODAU 

Dilynwch ein digwyddiad ar Facebook a chi fydd y cyntaf i glywed pryd y byddwn yn cyhoeddi enwau’r ymgeiswyr rydych wedi’u dewis i’ch cynrychioli chi.  

Darllen mwy