Sefydlu Senedd ieuenctid i Gymru
 
 

I chi, i'r dyfodol.

Ymunwch â ni. Cofrestrwch am newyddion diweddaraf senedd ieuenctid i Gymru.

 
 
 
Person-Background.png
 

Diolch.

 

Gofynnwyd i chi sut fath o senedd ieuenctid yr oeddech am i’ch SENEDD IEUENCTID CHI fod, a sut y dylai eich cynrychioli chi. Cawsom ymateb gan filoedd ohonoch.

Bydd y syniadau, y farn a’r safbwyntiau yr ydych wedi rhoi o’ch amser i’w rhoi i ni nawr yn ein helpu i ddatblygu eich senedd ieuenctid.

Y dechrau yn unig yw hyn. Daliwch ati i gadw golwg, i gael gweld beth fydd y camau nesaf …

Mehefin 2017

 
dots.png

Mae'n well gweithio gyda'n gilydd. 

 

Rydym ni eisiau i'ch llais gael ei glywed fel rhan o'r broses ddemocrataidd yng Nghymru.  Rhannu eich barn, eich syniadau a gwneud Cymru yn lle gwell. I bawb.

 
young-woman-in-the-senedd-wales.png

Mae'r daith yn dechrau gyda chi

Drwy gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn, byddwch yn helpu i lunio dyfodol eich senedd ieuenctid.

Person-standing-looking-at-camera.png

Gallwch chi newid y drefn

Defnyddio eich senedd ieuenctid i gryfhau eich llais a gwneud newid gwirioneddol o ran y materion sy'n bwysig i chi. 

Young-fashionable-woman-senedd-wales.png

Mae eich llais yn bwerus

Efallai na allwch chi bleidleisio nes y byddwch chi'n 18, ond bydd eich senedd ieuenctid yn ymgyrchu ac yn trafod ar eich rhan.

 
 
 

Dim ond y dechrau yw hyn.  

 
 
 

Pam fod angen senedd ieuenctid??

 

Mae'n amser i chi gyfrannu at wleidyddiaeth Cymru.

I siarad am y pethau rydych chi eu heisiau, y pethau sydd eu hangen arnoch a'r pethau sy'n bwysig i chi. Pam y dylech aros nes y byddwch yn 18 cyn cael dweud eich dweud? Codwch eich llais nawr a helpwch i lunio eich dyfodol chi a dyfodol pobl ifanc eraill yng Nghymru.

 
 

 
 

Y syniad.

Fe wnaethoch chi ofyn am senedd ieuenctid, ac fe wnaethom ni wrando. Yr ymgynghoriad hwn yw cam cyntaf y broses o sicrhau bod eich barn yn cael ei chlywed ar bob mater.

Yr enw.

Beth y dylai eich senedd ieuenctid gael ei galw? Mae'r enwau sydd wedi'u hawgrymu yn cynnwys 'Senedd Ieuenctid Cymru'. Rydym am glywed eich barn chi.

 
 
 

Y nod.

Beth y dylai eich senedd ieuenctid geisio ei wneud? Beth y dylai'r senedd ieuenctid gael fel pwrpas, fel bod modd ei ddeall a'i rannu'n hawdd?

Aelodaeth.

A ddylai eich senedd ieuenctid gael 60 aelod i adlewyrchu nifer Aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol? Helpwch i benderfynu sut y bydd yr aelodau hyn yn cael eu hethol er mwyn sicrhau bod holl bobl ifanc Cymru yn cael eu cynrychioli.

 
 
 

Y gwerthoedd.

Sut yr ydych chi'n credu y dylai aelodau drin ei gilydd a'r bobl y maen nhw'n eu cynrychioli? Dywedwch wrthym sut y byddech chi am gael eich trin pe bai chi'n cael eich ethol.

Y rôl.

Helpwch i lunio beth y dylai eich senedd ieuenctid ei wneud, pa faterion y dylai eu trafod a sut y dylid blaenoriaethu'r gwaith. Eich senedd chi fydd hi a chi a ddylai benderfynu beth fydd ei rôl.

 
 
 
banner-3.png
 

Eisiau darllen yr ymgynghoriad yn llawn?

 
 

Eich straeon.

Gwyliwch bobl o bob rhan o Gymru yn trafod eich senedd ieuenctid chi.

 
 
 
 
 
 
banner-3.png