Ymgeiswyr

home-header-2.png
 
 

Penderfyna pwy sy'n dy gynrychioli di

Bydd 60 o bobl ifanc rhwng 11 a 18 mlwydd oed yn dod yn Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru.  

Byddwch yn ethol 40 ohonynt drwy bleidleisio yn ein hetholiad ym mis Tachwedd 2018. Beth am ddod i wybod hanes yr holl ymgeiswyr a phleidleisio dros yr ymgeisydd yr hoffet ti ei weld yn dy gynrychioli di. 

 
 

Dechrau

Ble wyt ti?

Ansicr ym mha ranbarth rwyt ti’n byw? Edrych ar y map.

arrow.png
North-Wales.png

Gogledd

Cymru

Mwy
Mid-Wales.png

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mwy
South-West-Wales.png

Gorllewin De Cymru

Mwy
South-East-Wales.png

Dwyrain De Cymru

Mwy