Disgrifiad.

Eisiau helpu gyda’r gwaith o benderfynu ar senedd ieuenctid newydd Cymru?

Fel rhan o’n hymgynghoriad ar senedd ieuenctid newydd Cymru, mae cyfle ichi gymryd rhan mewn digwyddiadau rhyngweithiol am ddim ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, yn ogystal â phobl sy’n gweithio gyda nhw.

Cewch ddysgu sut mae gwleidyddiaeth yng Nghymru yn gweithio, beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru, pwy yw’r Aelodau Seneddol, a beth allan nhw ei wneud i chi.

Yn anad dim, byddwch yn ein helpu i ffurfio senedd ieuenctid newydd Cymru, a sut y bydd yn eich cynrychioli chi, a phobl ifanc eraill ledled Cymru.

Mae’r digwyddiadau yn para dwy awr, a bydd lluniaeth ar gael.

Am Ddim.

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 20 Mai 2017

Lleoliad: Gwersyll Llangrannog, 
Llangrannog, Llandysul, Ceredigion
SA44 6AE

Amser: 10:30 – 12:30