DOD YN AELOD O SENEDD IEUENCTID CYMRU

stand-header.png
 
 

GWEITHIO AR GYFER Y DYFODOL

Fel un o 60 o Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru, byddi di'n cynrychioli barn pob person ifanc yng Nghymru. Dyma sut i wneud cais i ddod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. 

 

Y dyddiad agor ar gyfer ceisiadau yw 3 Medi 2018.

 
 
 
 

1. y MEINI PRAWF AR GYFER BOD YN GYMWYS

Bydd angen i ti fyw yng Nghymru, neu gael dy addysg yng Nghymru.

Bydd angen i ti fod rhwng 11 a 18 oed ar 25 Tachwedd 2018.

stand-triangles.left-align.png
 
 
 
stand-circles.png
 

2. lLWYTHO DY FFURFLEN GAIS

Bydd ffurflenni cais a phecynnau gwybodaeth ar gael yma o 3 Medi 2018. 

 
 
 
 

3. CWBLHAU DY GAIS A'I DDYCHWELYD

Bydd rhaid i ti gyflwyno 200 gair amdanat ti dy hun yn esbonio pam y byddet ti'n Aelod da o Senedd Ieuenctid Cymru, a manylion 3 pheth sy'n effeithio'n uniongyrchol ar bobl ifanc yng Nghymru sy'n wirioneddol bwysig i ti.

Bydd y ceisiadau'n cau ar 30 Medi 2018. 

stand-squares.png
 
 
 
 

BAROD I GYNRYCHIOLI BARN POB PERSON IFANC YNG NGHYMRU?

Llwytha’r pecyn canllawiau i ymgeiswyr i gael yr holl wybodaeth am fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru.

 
 
 
 
register-memphis-pink.png

Cofrestru i bleidleisio

Boy.png

Dy Senedd

Mwy