William Burke

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Cwm Cynon

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl

  • Henebion hynafol

  • Diwylliant Cymru 

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo! Fy enw i yw William Burke ac rydw i eisiau bod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd nad oes fawr o gydnabyddiaeth i ddiwylliant Cymreig! Mae arnom angen rhywbeth sy'n hawdd ei adnabod y tu hwnt i'r gweddill.

Mae angen inni wneud rhywbeth hefyd am iechyd meddwl, er enghraifft, iselder, pryder ac ADHD. Mae angen inni weithredu ar hyn yn syth!

Yng Nghymru, mae gennym ni gannoedd o gestyll hynafol ym mhobman! Mae'n eithaf diddorol, dylem fod yn adnabyddus am y cestyll hynny, nid dim ond bryniau neis a thywydd ofnadwy! Gallwn ni wneud gwahaniaeth i hyn, gallwn ni wneud twristiaeth yng Nghymru yn hynod lwydiannus! Felly byddai Cymru yn cael mwy o arian i'w wario yn y diwydiant twristiaeth!

Felly, pan fyddwch chi'n pleidleisio, efallai y byddwch chi'n pleidleisio drosta i ac efallai na fyddwch chi, ond dylech chi o leiaf fy ystyried i yn eich meddwl, rydw i'n gwybod y byddwch chi'n gwneud y dewis cywir.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.