Bronwen Pearce

_0024_28BronwenPearce.png

Yn sefyll dros:

Bro Morgannwg

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl

  • Addysg

  • Yr amgylchedd

Datganiad yr ymgeisydd:

Fel person ifanc, rydyn ni'n aml yn clywed nad ydym yn deilwng neu'n ddigon cyfrifol i gael mynegi ein barn ar unrhyw beth pwysig. Byddwn i, felly, yn mwynhau'r cyfle i allu sefyll ar gyfer fy etholaeth i, Bro Morgannwg, a sicrhau nad yw pobl ifanc yn cael eu hanwybyddu ymhellach ym mhenderfyniadau ein llywodraethau, penderfyniadau a fydd yn cael effaith fawr ar ein dyfodol a'n bywydau ni. Mi fydda i'n sicrhau y caiff fy mhresenoldeb i fel aelod o'r Senedd Ieuenctid ei deimlo drwy drefnu cyfarfodydd lle gall pob person ifanc fod yno a mynegi eu barn.

Byddwn i'n gwneud ymgeisydd da oherwydd fy mod i'n drefnus iawn ac yn gyfrifol. Rydw i hefyd yn barod bob amser am her, ac rydw i'n siŵr y bydd digon o heriau yn y rôl hon. Rydw i wrthi'n astudio gwleidyddiaeth fel un o'm pynciau Safon Uwch a fydd yn fy ngalluogi i ddeall cyfrifoldebau, pwerau a chyfyngiadau'r rôl. Mae fy statws fel Prif Swyddog Gweithredol yn fy ysgol hefyd yn tynnu sylw at fy ymroddiad ac ymrwymiad.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.