Canada Jenkins

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Islwyn

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Hyrwyddo'r iaith Cymraeg.

  • Addysg am iechyd meddwl.

  • Salwch meddwl ymysg pobl ifanc.

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n 16 oed ac yn astudio Safon Uwch Cymraeg llenyddiaeth, Saesneg llenyddiaeth a Ffrangeg yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Rwyf hefyd yn teimlo'n gyffrous iawn am y syniad o'ch cynrychioli chi yn Senedd Ieuenctid Cymru.

Rwy'n credu bod llawer o bobl ifanc yng Nghymru yn teimlo nad oes unrhyw un yn clywed eu lleisiau. Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn ffordd wych o sicrhau bod pobl ifanc fel ni yn cael dweud ein dweud, a byddwn i wrth fy modd yn cael y cyfle i gynrychioli eich llais chi.

Un pwnc sy'n bwysig i mi yw'r ffordd y caiff iechyd meddwl ei drafod ym maes addysg. Hefyd, fel rhywun sy'n siarad Cymraeg yn rhugl, mae'r iaith yn bwnc sy'n bwysig i mi.

Ond nid beth sy'n bwysig yw'r unig ffactor ynghlwm â bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru; mae'n fater o'r hyn sy'n bwysig i chi, fel person ifanc yn byw yng Nghymru.

P'un a yw hynny am lwybr bws nad yw'n rhedeg yn iawn, syniad sydd gennych chi i wella'ch ardal leol, neu farn am fater sy'n bwysig i chi, rydw i eisiau clywed amdano.

Fel eich llais chi - mae eich pleidlais chi'n cyfrif, a gobeithio y gallaf ddibynnu ar eich pleidlais, wrth i mi edrych ymlaen at eich cynrychioli fel aelod o Senedd Ieuenctid Cymru.  


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.