Harri Antoninis

_0162_Harri-Antoninis.png

Yn sefyll dros:

Ceredigion

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwella cyfleoedd addysg yn Ngheredigion

  • Hybu’r defnydd o’r Gymraeg

  • Gwrthwynebiad cryf i ynni niwclear

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw i yw Harri Antoninis. Rydw i’n ymgeisiwr i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. Rydw i’n siarad Cymraeg yn rhugl, ond yn byw hanner-amser ar hyn o bryd yn Ffrainc. Wrth fyw am gyfnodau dramor, rydw i wedi dod yn fwy ymwybodol o broblemau y system addysg yng Nghymru, e.e. y diffyg cyfleoedd i astudio ieithoedd tramor a chysylltu efo rhannau eraill o Ewrop, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig fel Ceredigion. Rydw i hefyd wedi sylwi bod plant ysgolion Cymru yn gynyddol yn stopio siarad yr iaith Gymraeg y tu allan i’r ysgol, sydd yn broblem os rydym eisiau cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Y trydydd mater rydw i’n ymgyrchu drosto yw sicrhau gwrthwynebiad cryf i ynni niwclear. Mae angen hybu byd cynaladwy, glân ar gyfer ein cenhedlaeth ni ac nid yw gorsafoedd niwclear fel Wylfa B, neu Hinkley Point C, sydd eisiau dympio gwastraff ym Mae Caerdydd, yn helpu dyfodol Cymru. Mi fyddwn i’n gofyn i’r papurau bro a’r ysgolion gydweithio i fy helpu i gyrraedd plant ym mhob rhan o’r sir, i sicrhau fy mod yn eu cynrychioli yn deg. Gwnaf yn siwr bod ein cenhedlaeth ni yn cael ei chlywed!


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.