Iona Henderson-Wright

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl yn yr ysgol

  • Hawliau pobl anabl ein gwlad

  • Tlodi pobl

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw I yw Iona, dwi'n 14 ac yn dymuno fod yn aelod o'r senedd ieuenctyd cymru. Rwy'n dymuno fod yn aelod oherwydd dwi'n Caru Trafod a ddadlau y gwleidyddiaeth ein wlad. Dwi hefyd yn dymuno wella yr ymwybyddiaeth o iechyd meddwl gan fod e weithie yn gallu cael ei weld mewn ffordd negyddol a dwi Eisie newid hynna. Ar hyn o bryd, nid ydy ysgolion 'mainstream' yn helpu blant efo anableddau a salwch meddwl. Nid ydy'r blant yma yn digon anabl I cael like mewn unedau arbennigol. Mae fy chwaer yn awtistig ac roedd angen i hi ddod allan o'r ysgol oherwydd y diffyg wybodaeth sydd gan y staff. Dwi eisiau helpu'r blant yma a'i deuluoedd i Gael bywydau well. Nid dim ond blant anabl dwi isie helpu ond pawb oherwydd mae gan pawb iechyd meddwl had yn owd is mae'n da neu'n wael. Dwi hefyd isie helpu efo tlotwch ein wlad. Yn Olaf dei isie dweud fy mod i'n menyw ifanc angereddol, sydd isie wella ein wlad am y cenhedlaeth nesaf. Is mae hynnu'n ch'di dy blant neu'ch wyrion. Bleidleiwich drosto mi i'ch helpu di. Diolch.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.