Elena Ruddy

_0201_Elena-Ruddy.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Profiad gwaith cynhwysol a safonol

  • Cyfleusterau hamdden am ddim

  • Gwella’r rhwydwaith feicio

Datganiad yr ymgeisydd:

Wyt ti’n chwilio am aelod seneddol fydd yn gwrando arnat ac yn cynrychioli dy farn? Wyt ti eisiau rhywun fydd yn sefyll drostat ac yn cyfrannu dy syniadau di i’r Senedd Ieuenctid? Fe alli ddibynnu arnaf i roi llais i ti ac i wneud yn siwr bod y Senedd Ieuenctid yn ei glywed.

Pam byddwn i’n aelod Senedd Ieuenctid effeithiol? Rwy’n brofiadol yn siarad yn gyhoeddus ac wedi ennill cystadleuaeth siarad cyhoeddus genedlaethol. Rwyf wedi bod yn rhan o gyngor ysgol fy ysgolion cynradd ac uwchradd. Fel aelod o bwyllgor hawliau plant a phobl anabl yr ysgol, a Llysgennad hawliau plant, roeddwn yn rhan o dim ennillodd Wobr Arian Ysgol sy’n Parchu Hawliau UNICEF. Cefnogon ni elusen Lumos, sy’n helpu plant anabl ac amddifad yn rhannau tlawd Ewrop.

Credaf dylai pawb o bob cefndir gael mynediad i gyfleoedd profiad gwaith safonol. Hoffwn ddatblygu cynllun teg i alluogi hynny.

Mae’n iechyd ni’n holl-bwysig. Hoffwn sicrhau darpariaeth hamdden, fel nofio, am ddim i ni, a gwella’r rhwydwaith feicio, fyddai’n hybu ffitrwydd ac yn gwella’r amgylchedd hefyd.

Os caf fy ethol byddaf yn gwneud fy ngorau glas i gynrychioli pawb yn fy ardal, i wneud Cymru’n lle gwell ar gyfer pobl ifanc.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.