Mirian Angharad Owen

_0076_Mirain-Angharad-Owen.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwella cyfle i ddefnyddio Cymraeg

  • Cynyddu grymoedd llywodraeth Cymru

  • Gweithredu i achub yr amgylchedd

Datganiad yr ymgeisydd:

Mae Treforys yn ardal dlawd a phobl Abertawe yn methu derbyn cyfleoedd y cymer pobl ifanc ardaloedd eraill yn ganiataol. Credaf dylem roi’r cyfle i ieuenctid Cymru fwynhau byw mewn Cymru falch ac iach, mewn Cymru gyfoethog a dwyieithog.

Yn anffodus, nid yw’n bosib ar hyn o bryd ac mae cyfleon rhai pobl yn well. Dydy hyn ddim yn deg.

Dylai pawb gael yr un hawl i ddysgu Cymraeg a hanes Cymru, cael byw fel Cymro mewn gwlad lewyrchus. Hoffwn weld mwy o ysgolion Cymraeg, cyfleon tu allan i’r ysgol i fwynhau yn y Gymraeg a’r Gymraeg yn amlwg yn ein gwlad.

Dylai Cymru fod yn gyfartal â gwledydd eraill y byd gan sicrhau ein bod yn cadw’n gwlad yn hardd a glân ar gyfer pobl y dyfodol. Credaf mewn ailgylchu gymaint a phosibl ac rwyf yn erbyn defnyddio grym niwclear a dympio mwd ymbelydrol ym mae Caerdydd. Dwi’n credu fod angen defnyddio ynni adnewyddol ac felly fod angen datblygu morlyn Abertawe ar frys.

Yr unig ffordd i wneud hyn yw drwy sicrhau fod Cymry yn falch, fod llais pobl ifanc yfory i’w glywed, a’n bod yn symud Cymru tuag at annibyniaeth. Dim ond ni all newid Cymru er gwell.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.