Ffion Wyn Jones

_0060_16SamuelBarnett.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Datrysiadau gwell i helpu'r amgylchedd.

  • Cyfleuoedd addysg i blant difreintiedig.

  • Cynnydd’r sylw iechyd meddwl

Datganiad yr ymgeisydd:

Bwriadaf i fod yn aelod seneddol ieuenctid er mwyn galluogi i bobl ifanc fy ardal derbyn llais mwy blaenllaw yn y materion sydd yn bwysig iddyn nhw.  Yng nghyd a hyn fel aelod senddol ieuenctid byddaf yn canolbwyntio ar thair agwedd sy'n bwysig i mi a'r rhai a chredaf sydd yn bwysig i  allu symud cymdeithas pobl ifanc Cymru ymlaen sef addysg, yr amglylchedd a iechyd meddwl pobl ifanc. Er mwyn sicrhau bod pobl ifanc fy ardal yn cael cynrhychiolaeth teg yn y senedd yn ogystal a'r cyfle i leisio ei barn byddaf yn cynnal trafodaethau gyda nhw yn fisiol i drafod y materion a clywed ei barn.

Dylech bleidlesio drostaf oherwydd mae gen i angerdd gwirioneddol ynglun ar phynciau uchod yn ogystal ar awch i'w weld nhw yn cael ei wella oherwydd rwyf yn benderfynol o weld gwellhad i bobl ifanc yng Nghymru o bob hil,rhyw a chefndir. Rwyf yn unigolyn sydd yn dangos cymhelliant, dyfalparhad, ac angerdd felly bydd llais pobl ifanc fy ardal ddim yn cael ei anwybyddu oherwydd rwy'n benderfynol o weld pobl ifanc Cymru yn derbyn fwy o gyfleuon er mwyn sicrhau dyfodol well i ni bobl ifanc y wlad.  Felly pleidleisiwch amdanf i.  


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.