Jude Hendricks

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg ar iechyd-meddwl pobl ifanc.

  • Cyfle cyfartal i pob rhyw.

  • Addysg rhwng materion LGBT+.

Datganiad yr ymgeisydd:

Yn gyntaf, hoffwn i fod yn rhan o'r Senate oherwydd bod cynifer o bobl ifanc yn fy ardal nad yw eu lleisiau'n cael eu clywed, a hoffwn i fod yn llais ar eu rhan!

Ar ben hyn, fe fyddwn i'n sicrhau y caiff eu lleisiau eu clywed drwy fod yn glir a chryno yn fy mhwyntiau a fy materion. Mae hefyd yn hanfodol bod barn pawb yn cael ei hystyried wrth ddod i gonsensws.

Yn ail, dylai pobl bleidleisio i fi oherwydd fy mod yn berson cyson a dibynadwy; ac rwy'n gwybod bod hyn yn swnio'n ystrydebol, ond gallwch ymddiried ynof i pan fyddaf yn dweud y byddaf yn gwneud rhywbeth.

Yn olaf, rwy'n rhan o bwyllgor hawliau plant fy ysgol, lle rydym yn mynd i'r afael â materion fel islamoffobia, homoffobia (camdrin yn erbyn y gymuned LGBT+) a hefyd yn cynnig gofod diogel i blant yn yr ysgol. Yn wir, fi yw cynrychiolydd LGBT+ y pwyllgor. Rwy'n teimlo y bydd y sgiliau a'r profiadau hyn rwyf wedi'u dysgu o fy mhwyllgor yn yr ysgol yn fy helpu wrth ymuno â'r Senedd.

I gloi, rwy'n gobeithio bod hyn wedi'ch darbwyllo i bleidleisio i fi, a phan ddaw'r amser, rwy'n gobeithio y byddwch chi'n gwneud y dewis iawn!


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.