Deiniol Bowen Jenkins

Deiniol Bowen Jenkins.jpg

Yn sefyll dros:

Ceredigion

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwarchod afonydd a'r môr

  • Gwella iechyd drwy hybu chwaraeon

  • Gwella trafnidiaeth gyhoeddus cefn gwlad


Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf yn hoff iawn o astudio materion gwleidyddol lleol a gwleidyddiaeth Cymru, fe fydd fy mreuddwyd yn troi’n realiti os byddaf yn gallu bod yn rhan o hynny i gyd. Rydw i eisiau gwneud gwahaniaeth i fywyd pobl ifanc. Rydw i eisiau newid Ceredigion er gwell. Ond dydw i ddim yn gallu gwneud hyn hebddoch chi. Fy mhrif bolisïau personol yw: Gwarchod y moroedd a’r afonydd, ac atal y llygredd sy’n digwydd ynddynt. Gwella iechyd cymdeithas drwy hybu chwaraeon. Gwella atyniadau twristiaeth, er mwyn dod a mwy o bobl i’r ardal. I orffen, rydw i eisiau gwella safon trafnidiaeth gyhoeddus. Rwy’n edrych ymlaen at ddysgu am y prosesau sy’n helpu Cymru i weithio a sut y gallaf ddylanwadu er mwyn dod a gweledigaeth ieuenctid Ceredigion yn realiti. Dylech bleidleisio amdanaf oherwydd rwy’n agored i syniadau ac yn fwy na hapus i fod yn llais cryf dros Geredigion yn y Senedd. Rwy’n benderfynol o wneud y mwyaf o’r profiad os ydych chi am fy mhenodi. Ac yn fyw na dim, y peth pwysicaf yw: Hoffwn ddod a’ch syniadau CHI yn fyw.

Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.