Sophie Williams

_0023_Sophie-Williams.png

Yn sefyll dros:

Pen-y-bont ar Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Creu a hyrwyddo gweithgareddau allgyrsiol

  • Gwella addysg bersonol

  • Annog mwy o siaradwyr Cymraeg

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn rhan or Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod yn hoffi sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed.

Byddaf yn ymgysylltu a pobl trwy ysgol ac yn creu 'podcasts' ar youtube i annog mwy o cyfranogiad.

Byddaf yn creu holiaduron, siarad i pobl ac gweithio gyda sefydliadau lleol sydd yn gweithio ac yn cefnogi plant fel Menter Iaith ac Menter Bro Ogwr. Byddwn yn cynorthwyo mewn cefnogi siaradwyr Cymraeg trwy cwrdd a miliwn o siaradwyr erbyn 2050 gan addnewid y llywodraeth Cymraeg.

Dyle pobl pleidleisio amdana i oherwydd rydw in grandawyr da ac and byddwn yn gwneud yn siwr bod lleisiau pobl yn cael ei clywed. Rydw in hyderus. Rydw in caru canu ac wedi perfformio or blaen llawer o cynylleidfaoedd gwahnol, yn fyw ac ar teledu. Rydw i hefyd wedi perfformio mewn yr sioe pen y bont i hyrwyddor iaith Gymraeg.

Rydw in rhan o tîm pêl-rwyd yr ysgol, côr yr ysgol ac wedi cystadlu mewn yr eisteddfod ers ifanc. Rydw in mynychu i stagecoach ac yn aelod gweithgar o Ogmore Valley Archers. Rwy hefyd yn hoffi gwario amser â ffrindiau.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.