Elin Rolles

_0197_Elin-Rolles.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Yr iaith Gymraeg

  • Hawliau cyfartal i ferched

  • Hawliau Plant

Datganiad yr ymgeisydd:

Dwi am fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd rwyf eisiau gwneud gwahaniaeth, bod yn lais i phlant a phobl ifanc. Rwyf eisiau newid pethau a lleisio fy marn ar raddfa mwy na cyngor ysgol neu bwyllgor blwyddyn. Rwyf eisiau cynrychioli a siarad dros bobl fy oedran a gwneud gwahaniaeth. rwyf am godi ymwybyddiaeth a sicrhau fod pawb yn gwybod bod ei llais yn cael ei glywed. hoffaf fod pawb yn dweud ei farn ac yn gwybod fod pobl yn ei glywed; fod pobl yn gwrando a fod pobl yn ymateb.

Dwi'n berson ymrwymgar sy'n barod i siarad, dwi'n barod i helpu unrhyw amser o'r dydd. teimlaf yn angerddol am hawliau plant; eich hawliau chi; eich llais chi; eich dyfodol chi. dwi'n weithgar ac yn barod i wneud gwahaniaeth. mae gen i brofiadau yn lleisio fy marn. rwyf yn rhan o bwyllgorau hawliau ac wedi cael profiad fel aelod o gyngor ysgol. ond rwyf eisiau gwneud gwahaniaeth mwy a sicrhau dyfodol sefydlog i'r ieuenctid.

Dwi am gynrychioli sir Abertawe er mwyn ardystio llais plant, eich llais chi! Pleidleisiwch amdanaf ac mi wnaf fy ngorau i sicrhau fod pobl yn clywed eich llais chi.

Diolch : )


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.

`