Ioan Jordan

_0153_Ioan-Jordan.png

Yn sefyll dros:

Ynys Môn

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Ansawdd addysg setiau îs

  • Pynciau ysgol mwy perthansol

  • Anghyfiawnderau mewn ysgolion

Datganiad yr ymgeisydd:

Mae gen i diddordeb mewn wleidyddiaeth, economeg a faterion gyfoes, a buasai'n fraint i gael fod yn rhan o lywodraeth Cymru trwy'r prosiect Senedd Ieuenctid; dwi'n gobeithio gael gyrfa o fewn y byd wleidyddiaeth. Mae gennyf barn cryf ar lawer o bynciau o fewn y byd wleidyddiaeth, ac o ganlyniad i hyn, hyderaf fod i'n gallu gwneud wahaniaeth. Teimlaf hefyd fod gen i'r allu i mynegi fy marn ar lafar yn eglur i adeiladu dadleuon effeithlon ar gyfer fy safleoedd.

Yng Nghaerdydd - ac hefyd yn Llundain - nid ydw i'n gweld llawer o gynrychiolaeth ideolegol amrywiol ar faterion bwysig yn y wlad, a welaf fod y llywodraeth wedi dod yn ryw fath o 'siambr adleisio' ble mae ormod o siarad am gwneud ond dim digon wneud go-iawn. Mae llawer o'i le yn ein sefydliadau addysg a welaf fod nid yw cant-y-cant o'r blant yn y wlad yn cael beth maent yn eu hangen. O ganlyniad i hyn, rydym yn gweld rhagor o blant efo llawer o botensial yn disgyn trwy'r rhwyd ac yn colli diddordeb mewn addysg, a ellir hyn hefyd creu problemau cymdeithasol yn y dyfodol. Yn sicr gallaf weithio yn y senedd i helpu ymladd yn erbyn hyn.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.