Elin Gray

_0199_Elin-Gray.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Casnewydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cynyddu lefel y siaradwyr Cymraeg

  • Codi ymwybyddiaeth o hunan-laddiad

  • Annog pobl ifanc i wirfoddoli

Datganiad yr ymgeisydd:

Yn fy marn i mi fyddai yn aelod da or senedd ieuenctid oherwydd fel siaradwyr cymraed fy hyn rydw I eisiau codi ymwybyddiaeth am y fater. Hefyd, rydw I yn siarad saesneg adref a chymraeg yn yr ysgol sy’n meddwl rydw I yn gallu cud-ymdeimlo gyda eraill fel fi. Hefyd rydw I eisiau annog pobl ifanc I wirfoddoli felly rydym ni fel gwald yn dod at ein gilydd fel cymuned. Hefyd mae codi ymwybyddiaeth am Hunan laddiad yn rhywbeth sy’n hynod o bwysig i mi. Rwyn meddwl bod annog pobl ifanc i gyfrannu eu syniadau am y gymuned ar wlad yn rhywbeth bwysig iawn oherwydd ni yw’r dyfodol a mae rhaid I ni ddysgu sut I newid a gwella o oedran ifanc. Rydw I eisiau fod yn rhan o’r weithred chwyldroadol yma ac eisiau cyfrannu fy syniadau i wneud newid oherwydd rydw I eisiau gwneud newid a rydw i’n mynd i. Rydw i yn gallu siarad cymraeg, cyfrannu yn hyderus a datblygu syniadau yn effeithlon. Dylech chi pleidleisio amdanai I a fy newis i i eich gynrychioli oherwydd fy lais I a’ch llais chi yw llais y dyfydol. 


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.