Lowri Ellis

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

De Clwyd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg

  • Iechyd a gwasanaethau iechyd

  • Yr amgylchedd

Datganiad yr ymgeisydd:

Credaf mai fi yw’r person perffaith i fod yn aelod o’r Senedd Ieuenctid oherwydd mae gen i ddiddordeb cryf mewn gwleidyddiaeth yng Nghymru a gwledydd tramor ac rwyf bob tro yn cadw fyny gyda materion cyfoes drwy gadw llygad barcud ar y newyddion ar lein a drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Mae gen i nifer o sgiliau gwerthfawr; rwyf yn ddwyieithog ac rwyf yn gwneud TGAU Sbaeneg, gallaf fynegi fy marn o flaen grwp mawr o bobl, rwyf yn gweithio’n dda mewn tim ac yn barod i wrando ar syniadau eraill ac i rannu rhai fy hyn, rwyf hefyd yn dda am ddatrys problemau ac yn delio gyda nhw a agwedd bositif. Yn bersonol credaf y tair mater pwysicaf i bobl ifanc yng Nghymru yw addysg, iechyd a gwasanaethau iechyd, ac yr amgylchedd. Ein cenedl ni yw’r dyfodol, felly mae’n bwysig rwan iddynt gael addysg o’r safon orau i sicrhau cawn ni’r swyddi gorau posib. Rhaid gwella ein gwasanaethau iechyd i sicrhau fod bawb yn cael y triniaeth maen nhw angen. Rhaid ystyried os yw ein amgylchedd yn glan ac yn iach, ac beth gallwn wenud i’w wella? Dyma beth dwi’n credu ynddo, ac beth wnai sicrhau wneith ddigwydd.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.

>