Mairi Richards

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Caerffili

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Helpu fwy gyda anableddau dysgu

  • Gwella Iechyd Meddwl fewn ysgolion

  • Problemau sbwriel o fewn ysgolion

Datganiad yr ymgeisydd:

Credaf fy mod i allu ymroi i'r swydd o fod yn aelod o’r Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd rydw i yn weithiwr cryf ac ymrwymedig mewn llawer o sefyllfaoedd.

Gallaf cyfleu fy marn ar amryw o bwyntiau a thopigau gwahanol. Ond hefyd gallu gwrando a chytuno gyda barnau pobl eraill. Byddaf allu cynrychioli a chyfleu barnau pobl o fy ardal gan feddwl am eu buddiannau gorau. Rydw i'n llysgennad iaith ac yn aelod o rhan fwyaf o dimau chwaraeon yn fy ysgol, o wneud hynny rydw i wedi datblygu fy sgiliau cyfathrebu a gweithio mewn tîm er mwyn gwneud gwaith o lefel uchel. Rydw i'n aelod o’r dosbarth sydd ddim gyda ofn cyfleu fy marn ar wahanol arweddau o fewn y dosbarth.

Bydd fy ffridiau yn disgrifio fi fel person hyderus iawn sydd gallu gwrando ar ei broblemau a helpu ddatrys nhw.

Os penderfynodd pobl i bleidleisio drosof i fydden nhw yn dderbyn person aeddfed a cryf sydd ddim yn gael ofn i fynd fas oi gylchfa cysur.

Diolch.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.