Tomos Gwynne Parry

_0009_Tomos-Gwynne-Parry.png

Yn sefyll dros:

Arfon

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Plant yn sgil Brexit

  • Iaith Gymraeg o fewn y gymuned

  • Hawliau plant

Datganiad yr ymgeisydd:

Rydw i eisiau cynrychioli Ieuenctid Arfon yn y Senedd Ieuenctid. Rwyf yn teimlo mae'n amser i bobl ifanc cael cyfle i leisio'u barn. Mae'r newidiadau mawr sydd i ddod yn y misoedd a'r blynyddoedd nesaf yn drobwynt mawr i ni bobl ifanc ac ieuenctid Cymru. Mae gen i y sgiliau allweddol i fod yn aelod o'r senedd ieuenctid. Gallaf siarad â phobl a hefyd gwrando ar safbwyntiau gwahanol drwy bwyso a mesur pob dadl a dod i benderfyniad call a gwybodus. Mae gen i ddiddordeb mawr yn y byd gwleidyddol, ac, os yn llwyddiannus byddaf yn cael cyfle gwych i ddechrau deall y prosesau a'r drefn. Yn ogystal â hynny, mae cyfle i mi rannu'r wybodaeth byddaf yn ei dderbyn i bobl ifanc fy ardal a rhoi cyfle iddynt adrodd yn ôl a lleisio'u barn. Buaswn yn ymgynghori â phobl ifanc drwy ymweld ag ysgolion Arfon a chynnal cyfarfodydd, yn ogystal â hyn faswn defyddio rwydweithiau cymdeithasol megis Trydar ac 'Instagram'. Rwyf gyda phrofiadau gwerthfawr o weithredu ar y Cyngor Ysgol a'r Grwp Eco yn Ysgol Tryfan ac Ysgol Y Garnedd. Rwyf yn barod i wrando a gweithredu dros ieuenctid fy ardal. Edrychaf ymlaen at y sialens a'r her!


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.