Shannon Gunton

_0029_Shannon-Gunton.png

Yn sefyll dros:

Dwyfor Meirionnydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Yr amgylchedd

  • Iechyd a lles

  • Hawliau dynol

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn wneud cais i ddod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru.

Rwy’n ddisgybl ym mlwyddyn 9 yn Ysgol Bro Idris, Dolgellau ac yn gwneud llawer o fewn y gymuned. Rwy’n chware llawer o chwaraeon e.e. pêl-droed, rygbi, criced ac cymryd rhan gyda’r timau ysgol. Hoffwn wneud hyn oherwydd dwi’n credu fod barn plant ysgolion yn bwysig ac bod cyfrifoldeb i wneud plant yn hapus, felly fyswn wrth fy modd yn cael y cyfle i gynrychioli barn eraill.

Credaf fy mod yn ymgeisydd addas oherwydd dwi gallu gweithio yn effeithiol gydag eraill a dwi’n barod i weithio gyda un rhywun bob amser. Dwi hefyd yn gallu gweithio ar gyfrifiadur, Ipads neu papur. Dwi’n hyderus i siarad o flaen cynulleidfa. Dwi yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg.

Mae yna lawer o bethau yn bwysig i mi yng Nghymru ond dyma y tri fwyaf pwysig i mi:

1. Yr amgylchedd,

2. Iechyd a less

3. Hawliau dynol.

Mae’r tri pheth yma’n bwysig i mi oherwydd mae’r tri peth yma yn helpu Cymru edrych yn well ac sicrhau dyfodol llwyddiannus i ni.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.