Swyn Prysor Huws

_0029_Shannon-Gunton.png

Yn sefyll dros:

Dwyfor Meirionnydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Sicrhau dyfodol ieuenctid gwledig Cymru

  • Cyfleon addysg ychwanegol i'r ysgol

  • Llais i bawb

Datganiad yr ymgeisydd:

Swyn Prysor Huws ydw i o Drawsfynydd. Rwyf yn ddisgybl blwyddyn naw yn Ysgol Y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, ac yn mwynhau chwaraeon, cerddoriaeth, ac ysgrifennu. Hoffwn gynrychioli fy ardal ar blatfform uwch, a ninnau’n wynebu cyfnod mor gythryblus yn sgil Brexit.

Credaf yn gryf fod angen sicrhau llais i bobl ifanc, fel y fi, ar y lefel uchaf bosib. Mae gymaint o bendefyniadau’r Senedd yn effeithio ar ein bywydau ni, a’n teuluoedd o ddydd i ddydd. Yn fwy na hyn, mae’r penderfyniadau mae’r gwleidyddion yn eu gwneud heddiw yn effeithio ac yn siapio ein dyfodol.

Does gennym ni ddim llais yn y penderfyniadau hyn.

Rwyf yn berson penderfynol gyda llais sydd yn mynnu cael ei glywed. Rwyf yn barod i wrando ac yn mwynhau trafod. Fe fyddwn yn barod iawn i godi fy llais dros blant a phobl ifanc yr etholaeth gan leisio fy marn yn gadarn dros fy ardal.

Bobl ifanc fel ni yw’r dyfodol. Gadewch i mi leisio eich barn chi fel aelod o Senedd Ieuenctid Cymru.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.