Lois Medi Wiliam

_0107_Lois-Medi-Wiliam.png

Yn sefyll dros:

Arfon

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cefnogaeth i iechyd meddwl

  • Tlodi plant a phobl ifanc

  • Trafnidiaeth gyhoeddus i bobl ifanc

Datganiad yr ymgeisydd:

Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf rydw i wedi bod yn aelod o Banel Ymgynghorol Comisiynydd Plant Cymru. Rydw i hefyd wedi bod yn aelod o baneli gwahanol yn yr ysgol, e.e. Unicef a’r Cyngor Ysgol. Mae hyn wedi dangos imi mor gyffrous fydd cael fforwm cenedlaethol fel Senedd Ieuenctid Cymru i drafod hawliau plant a phobl ifanc!

Fel merch sy’n credu’n gryf mewn cyfiawnder cymdeithasol, rwy’n awyddus i fod yn rhan o’r datblygiad newydd hwn ac yn credu bod gen i brofiadau fydd yn helpu iddo lwyddo.

Does gen i ddim ofn dadlau dros hawliau ieuenctid Cymru ac rwy’n gyfforddus yn gwneud hynny’n ddwyieithog.

Fel cynrychiolydd, byddwn yn awyddus i glywed eich barn a byddwn yn mynd ati’n rhagweithiol i gyfathrebu â chi drwy gyfryngau cymdeithasol i wrando ar safbwyntiau a rhannu syniadau. Credaf hefyd ei bod hi’n hollbwysig cysylltu gydag ysgolion Arfon yn ogystal â chymdeithasau a grwpiau ieuenctid o bob math er mwyn clywed eich barn.

Os ydych chi eisiau cynrychiolydd brwd a phrofiadol sy’n credu’n angerddol mewn hawliau i blant a phobl ifanc ac yn barod i godi llais drosoch, pleidleisiwch i mi.

Mae’n hamser wedi cyrraedd!

https://www.facebook.com/loismediArfon/?modal=admin_todo_tour


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.