Laurie Elen Thomas

_0121_Laurie-Elen-Thomas.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cymorth ar gyfer iechyd meddyliol

  • Pwysigrwydd neu beidio Bagloriaeth Cymru

  • TGAU angen gwella'r newidiadau

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Gymru oherwydd mae materion fy nghymuned leol yn bwysig i mi. Wrth i mi ddatblygu a dysgu mwy am y byd, rwyf yn cwrdd a mwy o bobl ac yn dysgu mwy am eu problemau – hoffwn ceisio fy ngorau i’w helpu. Trwy ymuno a’r Senedd, gallaf ddisgleirio golau ar y materion sydd wir yn bwysig i ni. Materion fel iechyd meddyliol, y gwelliadau all ddigwydd i TGAU a phwysigrwydd cadw adrannau damwain ac argyfwng yn Ysbytau Cyffredinol Glangwili a Llwynhelyg .

Credaf fy mod yn ddewisiad addas gan fy mod yn gwrandawr astud ac yn agored i syniadau a barniau gwahanol ac yn ddigon amyneddgar i allu ystyried syniadau eraill yn ddifrifol, hyd yn oed os ydynt yn gwrthgyferbynnu syniadau fy hyn. Er hyn, rwyf yn berson cryf a phenderfynnol pan yn dadlau dros fy nghredoau.

Trwy bleidleisio drostof i, byddwch yn bleidleisio dros rhywun sydd â llu o brofiadau gweithio fel aelod o dim a’i arwain gan fy mod yn aelod o Gyngor Eco’r ysgol yn ogystal â chymdeithasau eraill.

Ystyriaf fy hun yn berson creadigol, hyderus sydd yn barod i ddysgu gyda’r dyfalbarhad a chymhelliant i orffen tasg i safon uchel.

Diolch


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.