Betsan Cain Griffiths

_0224_Betsan-Cain-Griffiths.png

Yn sefyll dros:

Arfon

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Lleihau cynhesu byd eang

  • Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg

  • Iechyd meddwl a’r cyfryngau cymdeithasol

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw i yw Betsan Cain Griffiths. Rydw i’n gofyn i chi i bleidleisio amdanaf i i gynrychioli Arfon yng Nghaerdydd, yn Senedd Ieuenctid Cymru. Rydw i’n ddeuddeg oed ac yn lleol o Fethesda, ac mynychu Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen. Fy hoff bwnc yw Cymraeg, oherwydd rydw i’n hoff iawn o ysgrifennu straeon o bob math a darllen llyfrau difyr. Yn ogystal, dwi wrth fy modd gyda cherdd, rydw i wedi cyrraedd gradd 3 mewn telyn a phiano, ac yn bwriadu mynd ymhellach.

Yn sicr, rwyf yn ferch siaradus, fywiog, gydwybodol a chyfeillgar iawn. Mae gen i sgiliau cyfathrebu da, pob amser yn barod i wrando ar eich gofynion a’ch barn, ac yn hoff iawn o drafodaeth fywiog. Y tri gair fuaswn i yn eu defnyddio i ddisgrifio fy hun fuasai: meddylgar, onest a hapus. Yn ychwanegol, mi rydw i yn frwdfrydig am fy swydd, gweithgar, ac egnïol. Yn wir, mae gen i ddiddordeb mewn materion cyfoes.

Baswn yn falch iawn o fod yn rhan o Senedd yr Ieuenctid, ac os caf fy ethol, mi wnâi i wneud fy ngorau i roi llais cryf a chadarn am y materion sydd yn bwysig i chi ac Arfon.

Diolch.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.