Deio

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Dwyfor Meirionnydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Defnydd o’r we

  • Addysg

  • Gwasanaethau Pobl Ifanc

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf yn fyfyriwr AS yng Ngholeg Meirion Dwyfor Pwllheli ac yn aelod blaenllaw o glwb ffermwyr Ieuanc Llangybi ers sawl blwyddyn, rwyf yn is-gadeirydd ac wedi dal sawl swydd gan gynnwys ysgrifennydd y wasg, trefnydd yr amserlen, ysgrifennydd y llyfr cofnodion a llawer mwy. Yn ogystal a chystadlu mewn eisteddfodau a ralïau gyda’r ffermwyr Ieuanc, rwyf yn berson hyderus, brwdfrydig ac yn barod i leisio fy marn. Rwyf yn hoff o hwylio a bod allan ar y môr ac yn helpu i ddysgu disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd sut i godio.

Yn ychwanegol a hyn, cefais fynd ar brofiad gwaith gyda Llywodraeth Cymru i Lundain am wythnos yn 2017 ble cefais gyfle i ddysgu sawl sgil newydd a datblygu fy hyder. Rwyf yn obeithiol o allu sefyll dros fy nargylch a cynrychioli ieuenctid yr ardal ar lwyfan eang.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.