Emily Kaye

Emily Kaye.png

Yn sefyll dros:

Llanelli

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl myfyrwyr

  • Gwahaniaethu ar sail crefydd a hil

  • Addysg ar sgiliau bywyd

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf i eisiau bod yn aelod o’r senedd ieuenctid am lawer o resymau. Rwyf i eisiau gwneud gwahaniaeth, a helpu i greu gwell dyfodol i bawb o'm cwmpas. Rwyf i eisiau gweld pobl yn rhoi'r gorau i gredu eu bod nhw’n rhy ifanc neu ddi-rym i gyflawni newid. Mae angen i lawer o bethau newid, ac rwy’n barod i wneud yr ymdrech angenrheidiol i wneud iddo ddigwydd. Byddaf yn ymgynghori â phobl ifanc trwy ledaenu'r gair trwy gyfryngau cymdeithasol ac ymweliadau trwy gymuned yr ysgol i ysgolion eraill. Y sgiliau sydd gen i sy’n fy ngwneud i’n dda ar gyfer y swydd hon yw fy nibynadwyedd, fy hyder, fy sgiliau gwaith tîm, fy natur weithgar, fy ngonestrwydd, fy mharodrwydd am her a’m hamynedd. Rwy'n swyddog ysgol, roeddwn i’n gapten dosbarth ac rwy’n gynrychiolydd ar gyngor yr ysgol ers 3 blynedd ac yn aelod gweithgar yn y gymuned leol ac yn yr ysgol. Dylai rhywun bleidleisio drosof i gan fy mod i’n barod i fod y person i wrando a mynd i'r afael â'ch problemau a’ch pryderon yn uniongyrchol i wneud Cymru yn lle gwell i bob un ohonom ni fyw ynddo


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.