James Punchard

_0140_James-Punchard.png

Yn sefyll dros:

Gŵyr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cymorth i ofalwyr ifanc yn yr ysgol

  • Mynd i'r afael â bwlio mewn ysgolion

  • Cymorth ariannol i ofalwyr ifanc

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo, fy enw i yw Jamie ac rwy'n Ofalwr Ifanc am fy mam a'm brawd iau. Byddwn wrth fy modd cael cyfle i fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod i wir yn teimlo y gallaf wneud gwahaniaeth i'r gymuned ac i fywydau pobl ifanc yng Nghymru. Rwyf i eisiau gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw fywyd â llai o straen yn yr ysgol trwy fynd i'r afael â bwlio gan fy mod yn teimlo nad yw ysgolion ar y cyfan yn caniatáu i leisiau pobl ifanc gael eu clywed ac anaml y byddant yn mynd i'r afael â'r materion y mae pobl ifanc yn eu hwynebu, nid yn unig ar lefel bersonol, ond ar lefel genedlaethol. Rwyf i eisiau gwneud yn siŵr bod hyn yn newid NAWR! Dylech bleidleisio drosof i oherwydd nid yn unig y mae gen i’r gallu i gael gwrandawiad i bobl ifanc, ond mae gen i’r angerdd i wneud iddo ddigwydd a gwneud bywyd yn llai o straen a chynnig mwy o foddhad ar gymaint o lefelau.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.