William Dafydd Clements

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Gogledd Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cenedl fwy gwyrdd, fwy arloesol

  • Gweithlu’r dyfodol sydd wedi ei baratoi'n well

  • Sicrhau cymdeithas amlddiwylliannol gref

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru gan fod gen i ddiddordeb mawr mewn materion cyfoes, a hoffwn helpu i wella bywydau pawb sydd dan anfantais a gweithredu ar faterion sy'n bwysig i'r bobl ifanc yn fy ardal. Rwy'n rhan o gyngor fy ysgol ac yn gapten tŷ, felly rwyf i wedi cael rhywfaint o brofiad o fod yn rhan o dîm, a chyfathrebu problemau sydd gan fyfyrwyr. Yn fuan iawn, byddaf yn dechrau gwirfoddoli gyda'm hysgol i helpu myfyrwyr ag anableddau. Gwirfoddolais mewn siop elusen leol yn y gorffennol gan fy mod i’n hynod angerddol am helpu pobl a gweithio gyda'r gymuned. Rwy'n teimlo y gallwn helpu pobl fy ardal mwy fyth trwy ddod yn aelod o'r Senedd Ieuenctid. Byddwn yn gweithio'n galed iawn i geisio sicrhau bod pawb yn fy etholaeth yn cael eu cynrychioli yn gyfartal ac yn awgrymu ffyrdd o ddatrys problemau y mae pobl ifanc yn y fy ardal i yn eu hwynebu. Dylai rhywun bleidleisio drosof i gan fy mod i’n ddibynadwy, yn gweithio’n galed ac yn rhagweithiol, ond yn bennaf oll gan fy mod i’n benderfynol o sicrhau bod pawb yn fy ardal, waeth beth fo’u cefndir neu eu diwylliant, yn cael eu clywed.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.