Andrew Raven

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Caerffili

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â digartrefedd

  • Cwricwlwm 'sgiliau ar gyfer bywyd'

  • Cymru ecogyfeillgar

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n credu bod gan genhedlaeth nesaf Cymru yr hawl i gyfrannu at eu dyfodol yn hytrach na lleisiau oedolion yn siarad ar ei rhan. Byddai’n anrhydedd bod yn gynrychiolydd ieuenctid ar gyfer ein Cymru hardd.

Fel rhan o dîm dadlau fy ysgol, gallaf gyfleu pwyntiau ac rwy'n berson hyderus nad yw'n ofni mynegi barn. Dysgais drwy fod yn rhan o gyngor fy ysgol sut i weithio'n dda gydag eraill ac mae'n golygu fy mod i’n gyfarwydd iawn â democratiaeth. Ac fel aelod o dimau chwaraeon, rwy'n gwybod sut i gyfathrebu mewn tîm a chyflawni gyda'n gilydd.

Nid yw digartrefedd yn rhywbeth y gallwn ni roi terfyn arno ar unwaith. Ond gallwn weithio gyda'n gilydd fel pobl ifanc â syniadau mawr i wneud yn siŵr bod gan bawb yr hanfodion ar gyfer byw.

Rwy’n angerddol am fyd ecogyfeillgar a hoffwn sicrhau ein bod ni'n diogelu ein byd ychydig ar y tro.

Mae cwricwlwm 'sgiliau ar gyfer bywyd' yn hanfodol i wybod sut i fyw fel oedolion, talu biliau, deall bancio a dysgu sgiliau bywyd cyffredinol! Byddai hyn yn helpu pobl ifanc i bontio i fywyd fel oedolion!

Mae angen i ni wneud y penderfyniadau i wneud ein dyfodol felly gwnewch y penderfyniad i’m hethol i. Gwnewch y dewis hwn os gwelwch yn dda.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.