Olivia Geddes

_0061_Olivia-Geddes.png

Yn sefyll dros:

Pen-y-bont ar Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cynyddu ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol

  • Iechyd trwy ymarfer corff

  • Pwysigrwydd addysg gerddorol

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw i yw Olivia Geddes, rwy'n 14 mlwydd oed ac yn mynychu Ysgol Gyfun Porthcawl lle’r wyf i’n astudio Daearyddiaeth, Cerddoriaeth ac Almaeneg ar gyfer TGAU. Y tu allan i'r ysgol, rwy'n rhan o'r clwb achub bywydau lleol ac yn chwarae gyda cherddorfeydd ieuenctid yr Ysgol, Sir Pen-y-bont ar Ogwr a’r Pedair Sir. Rwyf i hefyd yn aelod o bwyllgor amgylcheddol yr ysgol, y grŵp cymorth myfyrwyr mentor cyfoedion ac yn gynrychiolydd fy ngrŵp dosbarth.

Rwy'n ffodus o gael llawer o gymorth gan fy ysgol a grwpiau ieuenctid lleol, ac, yn i dalu’n ôl, hoffwn rannu fy syniadau a rhoi rhywbeth yn ôl er budd pobl ifanc eraill, trwy Senedd Ieuenctid Cymru.

Trwy wahanol grwpiau ysgol, y gymuned gerddoriaeth a'r rhwydwaith clwb achub bywydau, bydd gen i ddigonedd o gyfleoedd i wrando ar broblemau pobl ifanc a'u codi drwy’r Senedd Ieuenctid. Rwyf i’n hawdd dod ataf ac yn gyfeillgar, mae gen i amrywiaeth eang o ddiddordebau, rwy’n cyfathrebu'n dda ac, yn bwysig, rwy’n wrandäwr da. Byddwn yn ymdrechu i fod yn llais i Ben-y-bont ar Ogwr lle caiff safbwyntiau pob unigolyn eu hystyried.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.