Joshua Punchard

_0129_Joshua-Punchard.png

Yn sefyll dros:

Gŵyr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cymorth ariannol i Ofalwyr Ifanc

  • Cymorth addysgol i Ofalwyr Ifanc

  • Gwneud safiad yn erbyn bwlio

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo, fy enw i yw Josh ac rwy'n ofalwr ifanc.  Rwy'n gofalu am fy Mam. Hoffwn ddweud wrthych chi pam mai fi yw’r ymgeisydd perffaith ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru. Yn gyntaf, hoffwn gynrychioli pobl ifanc a chael mynegi fy marn oherwydd nid yw plant a phobl ifanc yn cael digon o gyfleoedd i rannu eu syniadau ac i rannu'r problemau y maen nhw’n eu hwynebu.  Dyma ble y byddwn i'n effeithiol. Rwyf i eisiau caniatáu i bobl rannu eu syniadau a'u teimladau gyda mi fel y GALLAN NHW gael eu clywed a theimlo'n fwy hyderus amdanynt eu hunain. Yn ail, byddaf yn ymgynghori â phobl ifanc trwy bostio ar gyfryngau cymdeithasol, hysbysebu mewn llyfrgelloedd ac ysgolion a chynnal cyfarfodydd preifat yn y llyfrgell leol. Dylai pobl bleidleisio drosof i oherwydd nid yn unig y mae gen i’r potensial i roi llais i bobl ifanc, ond rwy'n teimlo fy mod i’n berffaith ar gyfer y swydd a bod y gallu gennyf i wneud hyn. Rwy’n addo, nid yn unig y byddaf i yno i gynnig cefnogaeth, ond, os caf fy ethol, byddaf yn gwneud fy ngorau i newid eich bywydau.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.