Christopher Raven

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Caerffili

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cyfle cyfartal i bawb

  • Addysg sy’n berthnasol a theg

  • Gwneud Cymru yn Eco-gyfeillgar a diogel

Datganiad yr ymgeisydd:

Byddwn wrth fy modd cael bod yn aelod o senedd ieuenctid Cymru, byddwn yn gwneud cyfraniad gwych ac yn ased ardderchog iddi. Rwy'n caru fy ngwlad a byddaf yn gwneud unrhyw beth yn fy ngallu i’w gwella, a bydd bod yn aelod o'r senedd yn caniatáu i mi wneud hyn ar raddfa lawer yn fwy. Rwy'n siaradwr cyhoeddus rhagorol ac yn ei fwynhau’n fawr. I brofi hyn, cefais fy newis yn un o'r deg trafodwr gorau o bron i gant o bobl yng nghystadleuaeth Up for Debate y llynedd. Rwy'n wych am wrando ar safbwyntiau a gweithredu ar eu sail. O ganlyniad, os caf fy ethol, byddaf yn llais i bawb ac nid yw’r ffaith mai fi fyddai yn y senedd yn golygu mai dim ond fy safbwyntiau i y byddwn yn eu cyflwyno. Dylech bleidleisio drosof i gan fy mod i’n siaradwr a gwrandäwr dawnus, bod gen i brofiad o siarad o flaen cynulleidfa fawr ac fel y dywedais yn fy nhri mater allweddol, rwy'n sefyll dros gydraddoldeb a diogelwch i bawb. Felly pleidleisiwch drosof i, fel y gallaf helpu i wneud Cymru yn lle gwell, mwy ecogyfeillgar a mwy diogel.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.