Pranjil Pokharel

_0055_Pranjil-Pokharel.png

Yn sefyll dros:

Canol Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Profiad gwaith i bob ysgol

  • Addysg ar gyfer bywyd mewn ysgolion

  • Iechyd meddwl pobl ifanc

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo, fy enw i yw Pranjil a fi yw prif ferch Corpus Christi. Y prif flaenoriaethau y byddaf yn canolbwyntio arnynt yw brofiad gwaith i bob ysgol, addysg ar gyfer bywyd ac iechyd meddwl.

Mae profiad gwaith yn hanfodol ar CVs gan fod llawer o gyflogwyr a phrifysgolion yn gofyn amdano. Yn yr oes sydd ohoni, mae peidio â chael cynnig profiad gwaith neu addysg i'n paratoi ni ar gyfer bywyd yn rhywbeth y mae’n rhaid ei newid. Yn yr un modd, mae angen mwy o ymwybyddiaeth arnom ni o’n llesiant meddyliol gan ei fod yn broblem gynyddol yr ydym ni’n ei hwynebu bob dydd fel pobl ifanc.

Trwy weithio yn Senedd Ieuenctid Cymru, gallaf ein cynrychioli ni a'r diwygiadau yr ydym ni eu heisiau. Yn sgil y profiad a'r ymroddiad o fod ar gyngor yr ysgol a Chyngor Ieuenctid Caerdydd, ac fel prif ferch, rwy'n hyderus wrth drafod materion ac yn meddu ar y sgiliau cyfathrebu i argyhoeddi cynigion o’n plaid ni. Byddaf yn gwneud yn siŵr bod pob llais yn ein hardal yn cael ei glywed trwy gynnal sesiynau rhyngweithio lle gallwn ddod at ein gilydd i drafod yr hyn yr ydym ni eisiau ei newid.

Rwy'n weithiwr ar ran pobl ac yn credu mewn gweithio dros ein cymuned o bobl ifanc. Rwy'n hynod angerddol am helpu i osod sylfeini ar gyfer y genhedlaeth iau hefyd.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.