Ziven Oprava

_0000_Ziven-Oprava.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Llygredd aer

  • Bwyta’n iach

  • Taflu sbwriel

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo, fy enw i yw Ziven Oprava, myfyriwr tair ar ddeg oed mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg. Rwy'n credu y byddwn i’n gynrychiolydd da ar gyfer y senedd ieuenctid gan fy mod i’n ymwybodol o'r materion sy'n wynebu plant ac mae gen i angerdd at wella'r amodau byw yng Nghaerdydd. Byddwn yn gweithio'n dda gydag eraill gan y gallwn awgrymu syniadau a hyrwyddo syniadau pobl eraill. Rwy'n hyderus y byddwn yn gynrychiolydd rhagorol i blant gan fy mod i’n byw yn y ddinas ac felly mae gen i brofiad personol o’r problemau sy'n ein hwynebu, ac mae gen i brofiad hefyd o gynrychioli pobl eraill gan fy mod i ar gyngor yr ysgol.

O'r problemau uchod, dyma'r tair yr wyf i’n credu sy’n hollbwysig: llygredd aer, bwyta'n iach a thaflu sbwriel. Nid yn unig y mae'r rhain yn effeithio ar ein dinas a'r amgylchedd ond hefyd ar ddinasyddion Cymru. Byddai'n naïf meddwl y gellid cael gwared ar y problemau hyn yn gyflym neu ei fod yn hawdd. Er gwaethaf hyn, credaf fod gobaith, a chyda digon o ymdrech gan y senedd a’r bobl, gallwn oresgyn y problemau hyn a chael prifddinas a gwlad iach a glân. Diolch, a gobeithiaf gael eich pleidlais.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.