Megan Davis

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Merthyr Tudful a Rhymni

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg/ cyfleoedd sy'n datblygu sgiliau bywyd

  • Problemau iechyd meddwl pobl ifanc

  • Hawliau’r gymuned LGBTQIA+ ifanc

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n credu bod Senedd Ieuenctid Cymru yn ffordd ardderchog i ni, fel pobl ifanc, i gyflwyno newid gwerth chweil a allai effeithio arnom ni am weddill ein bywydau. Rwy'n credu ei bod hi’n anhygoel o annheg nad ydym ni bob amser yn cael y cyfleoedd i wneud penderfyniadau, yn enwedig rhai gwleidyddol, a fydd yn effeithio arnom ni yn bennaf. Rwy'n teimlo'n gryf iawn am sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed ac os caf fy ethol, rwy'n addo gohebu â'm cyfoedion yn barhaus gan mai dyma'r safbwyntiau sy'n bwysig. Os caf fy ethol, byddaf yn llafar a byddaf yn cymryd rhan. Byddaf bob amser yn cymryd y swydd hon o ddifrif gan y byddai'n golygu llawer iawn i mi gael y cyfle i gael effaith gadarnhaol, hyd yn oed ar raddfa fechan. Mae'r angerdd a'r awydd hwn am newid yn fy sbarduno i wneud y peth iawn bob amser; rwy'n gobeithio y bydd yn eich ysbrydoli i wneud yr un fath a phleidleisio drosof i!


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.