Oliver Hard

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Rhondda

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Camfanteisio ar y System Fudd-daliadau

  • Diffyg offer mewn ysgolion

  • Ansawdd bwyd mewn ffreuturau ysgol

Datganiad yr ymgeisydd:

Beth yw Cymru? Gwlad sy'n ddibynnol ar Frawd Mawr Lloegr? Rhyw fymryn o ddiwylliant i atodi grym nerthol Lloegr? Nage! Mae Cymru yn wlad unigryw, hardd, amrywiol, gwahanol. Mae ganddi arfordiroedd ardderchog, parciau cenedlaethol syfrdanol, dinasoedd a Phrifysgolion o’r radd flaenaf a phobl ddygn ac afieithus. Cenedl sydd â’i lle ar Lwyfan y Byd. Pe bawn i'n dod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, byddwn yn gwrando ar leisiau ein pobl trwy ryngweithio mewn arolygon yn fy nghymuned a chyfryngau digidol blaenllaw. Byddwn yn creu llwyfan i Ieuenctid Cymru gael llais. Rwy'n ddeinamig, yn frwdfrydig, yn rhugl ac yn hawdd dod ataf. Mae gen i syniadau arloesol a’r dyfalbarhad i gwblhau prosiectau. Cydweithiwr arloesol. Mae gen i gysylltiad cryf â’m cymuned, gan gyfrannu at fy mhapur newydd lleol. Rwy'n cefnogi busnesau bach lleol gyda fy nghynnyrch cartref, ac rwyf i wedi codi arian dros elusen trwy ddetholiad o gerddi. Dylai pobl bleidleisio drosof i gan y byddaf yn gweithio i wneud Cymru yn lle gwell. Gwella ysgolion, cynorthwyo pobl i wireddu eu potensial. Rhoi llais i bobl ifanc Cymru. Llais o obaith i Gymru ein dyfodol. Oherwydd ni yw dyfodol Cymru.  


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.