Charlotte Gillies

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Casnewydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg iechyd meddwl mewn ysgolion

  • Gwneud ysgolion/ prifysgolion yn fwy hygyrch

  • Dysgu sgiliau bywyd yn yr ysgol

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo! Charlotte ydw i, rwy’n bymtheg oed, a byddwn wrth fy modd yn bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. Byddai'n wych bod yn rhan o hyn gan ei fod yn gyfle anhygoel a hoffwn helpu gymaint o bobl â phosib i gael gwrandawiad i’w lleisiau. Byddai hefyd yn braf rhannu a gwrando ar safbwyntiau a syniadau gyda'm cyfoedion. Byddwn yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gysylltu â phobl eraill, gan eu bod yn ffordd hawdd o gyfathrebu â miloedd o bobl yn yr ardal a’u cynrychioli. Dylech bleidleisio drosof i gan fod gen i lawer o sgiliau o ran cyfathrebu a helpu eraill, gan fy mod wedi bod yn gwirfoddoli fel hyfforddwr gymnasteg ers tair blynedd a chefais gynnig swydd yn hyfforddi yn fy nghlwb gymnasteg yn ddiweddar. Rwyf i hefyd wedi bod yn rhan o’r Geidiau ers naw mlynedd, ac wedi cwblhau her Baden-Powell, felly rwyf i wedi dysgu llawer o sgiliau a fydd o gymorth i mi yn y Senedd Ieuenctid. Rwyf i wedi dewis y pynciau hyn gan eu bod yn bynciau yr wyf i’n arbennig o angerddol amdanynt a byddwn wrth fy modd yn helpu i gyflawni newid, yn enwedig o ran addysg iechyd meddwl, sy'n bwysig iawn ac nad yw’n cael pwyslais mawr iawn mewn ysgolion ar hyn o bryd. Diolch am ddarllen! 


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.