Lily Taylor

_0113_Lily-Taylor.png

Yn sefyll dros:

Aberconwy

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg

  • Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

  • Yr Amgylchedd

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo! Lily Taylor ydw i, Rwy'n credu y dylwn i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod i’n weithiwr caled, yn berson deallus, ac mae'n cymryd rhywbeth eithriadol o fawr i wneud i mi roi'r gorau iddi. Byddwn wrth fy modd bod yn rhan o'r Senedd hon gan fy mod i eisiau brwydro am ein hawliau ac am ein dyfodol. Rwyf i eisiau bod yn rhan o'r gymdeithas hon gan fy mod i’n teimlo na ddylai ein siawns o ddyfodol disglair gael ei wneud a’i effeithio gan bobl nad ydynt yn ystyried dyfodol ein cenhedlaeth NI.    

Os oes gen i’r cyfle i wneud gwahaniaeth, y tair prif broblem y byddwn yn eu codi fyddai addysg, dylai ysgolion gael mwy o gyllid, yn enwedig y celfyddydau yr wyf i’n credu eu bod yn cael eu hymylu. Credaf y byddwn yn cael gwell cyfle i wireddu ein breuddwyd yn y dyfodol o gael hyn. Y gwasanaeth iechyd, mae angen i ni gyflymu gwasanaethau ar gyfer pobl sydd eu hangen. Hefyd, yr amgylchedd, oherwydd mae sbwriel a llygredd yn digwydd nawr ac mae'n difetha ein cefn gwlad hyfryd.    

Os gwnewch chi bleidleisio drosof i, rwy'n sicrhau y byddaf yn gwneud fy ngorau glas i ofalu bod eich llais yn cael ei glywed. Oherwydd byddaf yn brwydro am ddyfodol mwy disglair.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.