Maddison Mary Parkhouse

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Pen-y-bont ar Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg

  • Iechyd a ffitrwydd

  • Gwaith elusennol

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf i’n bersonol eisiau bod yn Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod i eisiau helpu i gynrychioli pobl ifanc Cymru a hoffwn chwarae fy rhan mewn cymdeithas.  Rwy'n teimlo y gallwn i gynrychioli plant sy’n cael eu haddysgu gartref, gan fy mod i'n cael fy addysgu gartref, a'r plant Yng Nghorfflu Cadetiaid yr RAF. Byddwn yn gallu ymgynghori â'r partïon hyn gan fy mod i mewn grŵp addysgu gartref ac yn mynychu fy sgwadron cadetiaid awyr lleol ddwywaith yr wythnos.       Rwy’n credu y dylai pobl bleidleisio drosof i gan fy mod i’n berson hawdd dod ati, sy'n gallu cymryd safbwyntiau a barn phobl eraill i ystyriaeth. Hefyd, rwy'n cefnogi cydlyniant cymunedol, yr wyf i’n ei fynegi trwy wirfoddoli mewn siop elusen leol a gyfrannodd at fy Ngwobr Dug Caeredin Efydd. Y sgiliau sydd gen i yw brwdfrydedd, y gallu i gyfathrebu ac arweinyddiaeth, sydd i gyd wedi dod o’m hamser yn cael fy addysgu gartref, yn gwirfoddoli neu yn y cadetiaid awyr. 


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.