Francesca Moreau

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Bro Morgannwg

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl - mae'n dod yn bryder

  • Sbwriel - Mae'n difetha'r ddaear

  • E-Ddiogelwch - nid yw'n stopio o gwbl

Datganiad yr ymgeisydd:

Hiyo! Francesca ydw i, ac rwy'n 12 oed. Penderfynais fy mod i eisiau ceisio dod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, felly i ffwrdd â ni.

Yn bersonol, rwyf i eisiau dod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod i eisiau cael effaith gadarnhaol sy’n para ar Gymru dros bobl ifanc. Efallai ei fod yn amhosibl ei gwneud yn berffaith, ond nid yw hynny'n golygu na allwn ni geisio cael gwared â rhai o’r problemau. Rwy'n credu y byddai'n syniad da pleidleisio drosof i gan fy mod i’n wirioneddol barod i fynd allan o'm ffordd i wneud Cymru yn lle gwell, ac mae gen i rywfaint o brofiad. Mae’r profiad hwnnw’n cynnwys bod yng nghyngor yr ysgol ym Mlwyddyn 6, a llwyddwyd i ailwampio llawer o'r ardal iau. Cefais fy newis hefyd i fod yn un o gynrychiolwyr cyngor ysgol fy nosbarth, felly ie.  Byddaf yn gwneud fy ngorau i wneud yn siŵr y BYDD awgrymiadau a phroblemau a rennir gyda mi yn cael eu crybwyll yn y cyfarfodydd. Gallwch chi fod yn sicr o hynny.

Felly, pob lwc i bawb a enwebodd eu hunain. Au revoir! ~ F.M


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.