Leonora Cartman

_0118_Leonora-Cartman.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Casnewydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwella'r amgylchedd lleol

  • Creu mwy o weithgareddau ieuenctid

  • Materion lles anifeiliaid

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw i yw Ioan Phillips a hoffwn fod yn Aelod Senedd Ieuenctid Cymru dros Gwm Cynon. Bu gen i ddiddordeb cynyddol mewn gwleidyddiaeth yn y DU ac yn Ewrop ehangach dros y blynyddoedd diwethaf. Rwyf i wedi datblygu barn wleidyddol gref ac angerdd at yr ardal yr wyf i’n byw ynddi a sut y gallaf gyfrannu. Mae fy meysydd o ddiddordeb ar gyfer gwella fy ardal leol yn cynnwys: Tai, Addysg ac Iechyd a Lles Cymdeithasol. Rwy’n credu bod y rhain yn faterion yng Nghymru y rhoddwyd blaenoriaeth uchel iddyn nhw ar yr agenda gwleidyddol, nad ydyn nhw wedi cael cyllidebau ac adnoddau digonol fel y gellir gwneud gwelliannau derbyniol. O ran pobl yn pleidleisio drosof i, cefais fy ngeni a'm magu yng nghymoedd y de dros y 15 mlynedd diwethaf ac rwyf i wedi bod yn dyst personol i’r materion yr wyf i’n angerddol amdanynt. Rwy’n credu bod y diddordeb, y brwdfrydedd a’r ffocws gen i er mwyn cyfrannu at y materion hyn ac rwy’n angerddol i lwyddo fel aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. Fy mwriad fyddai ymgynghori â phobl ifanc o’r un meddylfryd trwy gynnal sesiynau trafod mewn ysgolion, ymchwilio i safbwyntiau pobl eraill trwy gyflwyno holiaduron a cheisio barn gan eraill.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.