Angelina Olds

_0240_Angelina-Olds.png

Yn sefyll dros:

Bro Morgannwg

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cymorth/ ymwybyddiaeth i Ofalwyr Ifanc

  • Cwricwlwm am oes

  • Cymorth/ ymwybyddiaeth am Salwch Meddwl

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo, fy enw i yw Angelina Olds ac rwy'n sefyll i fod yn aelod o’r Senedd Ieuenctid.

Hoffwn gynrychioli safbwyntiau fy nghyfoedion a chodi ymwybyddiaeth o'r problemau yr ydym ni, fel pobl ifanc, yn eu hwynebu. Byddaf yn sgwrsio â'm cyfoedion mewn clybiau ieuenctid, mewn ysgolion ac ar-lein am y materion sy'n effeithio arnyn nhw ac y maen nhw’n teimlo'n gryf amdanynt ac yn eu codi yn y Senedd Ieuenctid.

Y prif faterion y byddaf yn canolbwyntio arnynt yw cynyddu cymorth i ofalwyr ifanc a materion iechyd meddwl ac ymwybyddiaeth ohonynt, a chreu cwricwlwm am oes. Dylech bleidleisio drosof i gan fy mod i’n aelod gweithgar yn fy Fforwm Ieuenctid lleol ac ar gyngor yr ysgol.

Byddaf yn ddyfalbarhaus o ran sicrhau bod safbwyntiau fy nghyfoedion yn cael eu clywed gan fod gen i brofiad o gynrychioli gofalwyr ifanc yn fy fforwm ieuenctid lleol.

Rwy’n ymgeisydd hawdd dod ataf a dibynadwy ac mae pleidlais drosof i yn bleidlais dros ddyfodol gwell, eich dyfodol chi. 


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.