Olivia Chidlow

_0062_Olivia-Chidlow.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Casnewydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Diwygio'r System Addysg

  • Iechyd Meddwl a Chymorth

  • Cydraddoldeb (Rhyw, LGBTQ+ a Hil)

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn aelod o'r Senedd Ieuenctid gan fy mod i eisiau gwneud newid gwirioneddol i'r ffordd yr ydym yn byw fel pobl ifanc yng Nghymru. Drwy'r profiad a gefais o fod yn aelod o gyngor yr ysgol, y cyngor chwaraeon ac fel llysgennad llesiant, rwyf i eisiau gwneud pobl ifanc yn fwy o flaenoriaeth. Mae’r ffordd y mae'r system ysgol wedi ei chynllunio: dysgu ar gyfer arholiadau yn unig yn golygu ein bod ni’n colli gwersi bywyd hanfodol. Er gwaethaf yr wybodaeth academaidd a roddwyd i ni, nid ydym wedi cael ein haddysgu sut i dderbyn ein cyfoedion am eu dewisiadau nac i ymdopi'n annibynnol ar ôl gadael yr ysgol. Mae diffyg cymorth i'n hiechyd meddwl, ac achosir rhai o’r problemau hyn oherwydd yr ysgol, hefyd yn rhywbeth y mae angen rhoi sylw iddo. Byddaf yn ymgynghori â phobl ifanc yn fy ardal trwy fy swydd ar gyngor yr ysgol, gan drefnu cyfarfodydd rheolaidd yn fy etholaeth a llwyfan e-bost neu gyfryngau cymdeithasol hygyrch y gellir cael gafael arnaf i drwyddo i sicrhau y gallaf fod yn wir gynrychiolydd ar ran fy nghyfoedion a'u credoau. Credaf y dylech chi bleidleisio drosof i gan fy mod yn ystyriol a gofalgar, ond eto'n benderfynol o wneud gwahaniaeth i bob un ohonoch. 


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.