Gracie-Anne Battson

_0170_Gracie-Anne-Battson.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd Meddwl, Llesiant ac Ymwybyddiaeth

  • Lleihau Llygredd, Cynyddu Bioamrywiaeth!

  • Cyllid ar gyfer Cyfleoedd Allgyrsiol i Bobl Ifanc

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw i yw Gracie ac rwy'n byw yng Ngorllewin Caerdydd. Rwy’n 14 oed, mae fy rhieni wedi ysgaru ac rwy'n dwli ar feicio mynydd a gemau cyfrifiadur. Mae fy mywyd cartref wedi fy nghyfarwyddo'n gymdeithasol; yn yr oes hon o Brexit, dyled myfyrwyr, a’r newid yn yr hinsawdd, mae cynrychiolaeth wleidyddol pobl ifanc yn hanfodol. Swyddogaeth cynrychiolydd yw cyfathrebu trafodaeth a phenderfyniadau seneddol i'w hetholwyr (trwy flog efallai), cael adborth poblogaidd, gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn arbennig, a chyfleu hynny i'r senedd mewn modd effeithiol a pherswadiol. Rwy’n credu'n gryf mewn cyfranogiad cymunedol, rwyf eisoes yn aelod gweithredol o grŵp ieuenctid LGBTQ+ mwyaf blaenllaw Caerdydd, 'Impact', a chyd-sefydlais grŵp tebyg yn fy ysgol. Rwy'n tueddu at yr adain chwith yn wleidyddol, rwyf yn wrandäwr da, ac yn gyfrannwr hyderus ac eglur. Byddwn yn gwerthfawrogi braint y swydd hon ac yn croesawu'r cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â hi.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.