Ewan Kinsman

_0183_Ewan-Kinsman.png

Yn sefyll dros:

Caerffili

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwella Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

  • Gwella Addysg Gwleidyddiaeth

  • Gwella Cymorth i Bobl Anabl

Datganiad yr ymgeisydd:

Pam ydw i eisiau bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru? Wel ceir llawer o broblemau gyda'r wlad hon y mae angen eu datrys, i ddechrau. Mae’n debyg fy mod i wedi dysgu mwy yn chwarae gemau cyfrifiadur na mynd i'r ysgol ac ni ddylai hynny fod yn wir; un rheswm yn unig yw hwn pam yr wyf i eisiau bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru.    

Rwy'n aelod o Fforwm Ieuenctid Caerffili felly mae gen i lawer o gyfleoedd i siarad â chi eisoes, os ydych chi eisiau gallu cysylltu â mi, mae croeso i chi ymuno.    

Fi oedd cynrychiolydd dysgu Fforwm Ieuenctid Caerffili ar gyfer cyfnod 2018 felly mae gen i ddigonedd o brofiad eisoes o ymdrin â’r sgyrsiau a’r cyfarfodydd diflas, mae gen i brofiad o siarad yn gyhoeddus am bethau hefyd, felly dylwn allu cyfleu gwybodaeth i chi yn rhwydd.     Rwy’n credu y dylech chi bleidleisio drosof i gan fy mod i’n meddwl mai fi yw'r un a fyddai'n gallu eich cynrychioli chi orau, a phan ddaw i'm pwynt ag ymwybyddiaeth iechyd meddwl, mae gen i arbenigedd yn hynny o beth gan fod gen i awtistiaeth, ond rwy’n credu mai’r rheswm mwyaf yw fy mod i'n angerddol.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.