Megan Ffion Elias

_0087_Megan-Ffion-Elias.png

Yn sefyll dros:

Ynys Môn

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd Meddwl, mwy o gymorth proffesiynol

  • Iechyd Corfforol, mwynhau ymarfer corff

  • Cyfleoedd Gwaith i bobl ifanc.

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n fenyw ifanc angerddol, rugl ac egnïol o Ynys Môn. Rwy'n hyrwyddwr cyfle cyfartal i bawb ac rwy'n credu'n gryf yn nodau Senedd Ieuenctid Cymru. Rwyf i wedi bod yn aelod o gyngor Ysgol David Hughes ers dwy flynedd, ac yn ystod y cyfnod hwn rydym ni wedi llwyddo i ennill Gwobr Arian ‘Ysgol sy’n Parchu Hawliau’ Unicef. Ochr yn ochr â hyn, rwy'n rhan o Gyngor Ieuenctid Llais Ni, gan weithio'n galed i wella'r cyfleusterau a'r cyfleoedd i bobl ifanc yn y gymuned leol, gan gynnwys dyfarnu grantiau a gweithio gyda phobl ifanc digartref. O ran cyflawniadau personol, rwy'n aelod o Fand Ieuenctid Biwmares (a lwyddodd i gyrraedd y 3ydd safle ym Mhencampwriaeth Ewrop 2018); Rwyf i wedi cynrychioli timau rygbi menywod Caernarfon a Bethesda; rwy'n aml yn hwylio er pleser a chystadleuaeth, gan gynnwys cynrychioli Gogledd Cymru yn rheolaidd yn rhan o garfan Feva Gogledd Cymru. Fel aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, byddwn yn dod â'm hegni a’m brwdfrydedd amlwg i bob her ac ymgyrch. Rwy'n Gymraes ifanc ymroddgar a balch, a byddwn yn unigolyn delfrydol i gynrychioli fy etholaeth a'i phobl ifanc, yr wyf i’n eithriadol o falch ohonynt. 


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.